Wspominamy najlepszy (naszym zdaniem) występ Aliny Janowskiej