Testoviron

„BOGACTWO, KUHWA!”, czyli wspomnienie o Testovironie