Vogule Poland vs TVN

TVN chciał nas sprowokować. Nieudolnie [OŚWIADCZENIE]