Parada Równości

Platforma Vogule Poland na Paradzie Równości 2019