szerszeń

Ósma rano, szerszeń w łóżku. I co teraz? *PODKAST*