Orędzie Izabeli Kisio-Skorupo dotyczące Parady Równości 2017