Maciej Zień o Antonio, byłym mężu: Czuł moją słabość i ją wykorzystał. Krótkie, dramatyczne małżeństwo