Vox populi vox Dei, czyli o Warsaw Shore słów kilka