Z kim leżał w wannie doktor Krzysztof Gojdź? Wersje są sprzeczne, wniosek oczywisty