Poznaliśmy Madonnę, znaleźliśmy Nemo, rozwiązaliśmy dramę pingwinów [VOGULE TRAVEL]