Powstała petycja: „Chcemy powrotu Dody do lodów Koral”!