Najlepsze cytaty z Deynn i Majewskiego u Kuby Wojewódzkiego