Patointeligencja

Mata / „Patolinteligencja”. Pięć najgłupszych recenzji