Majdanowie chwalą paparazzi, a Doda radzi nieszczęśliwie zakochanym [VOGULE CZWÓRKA]