Günther

Günther, czyli mokre marzenie lat dwutysięcznych