Patryk Chilewicz

Gdybym nie otrzymał pomocy, to bym nie żył