FAME MMA, przyszłość Vogule Poland, różnice między nami… Czy obraziliśmy Gessler? – Q&A część 1