Doskozzza

„Doskozzza” Stachursky’ego już jest. I jest grubo