Deynn, Majewski, marihuana, bongo i białe kreski na blacie